Scheepsarrangementen
Home
Bedrijven
Groepen
Hotelschepen
Zeilarrangementen
Links
Over ons
Contact
english
deutsch
nederlands  

Scheeparrangementen biedt zeilreizen aan op traditionele zeilschepen en partyschepen op het IJsselmeer, de Waddenzee, Markermeer, Zeeland, Friese binnenwateren, Lauwersmeer, etc...

Originele locatie en inspirerende setting...
Bent u op zoek naar een mooie, originele, unieke en vooral inspirerende setting voor een bedrijfstraining, teambuilding, netwerkbijeenkomst, vergadering, workshop, productpresentatie of brainstormsessie?

Wij hebben de beschikking over de beste hotel- en zeilschepen in Nederland.

Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

 

 

Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer, Zeeland, Friese binnenwateren, etc...

Werelderfgoed de Wadden
Met de aanwezigheid van het wad als werelderfgoed en natuurlijke meditatieruimte kan men bijna niet anders dan Friesland een status van puurheid toe te dichten. De ideale plek om onze arrangementen te ervaren. Droogvallen met een platbodem schip onder de sterrenhemel van het Unesco werelderfgoed, wie heeft daarvan durven dromen?


vrijdag 26 juni 2009 14:08
Waddenzee op Werelderfgoedlijst
Het Werelderfgoed Comité van de Unesco heeft de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Unesco onderstreept met de toekenning van dit prestigieuze predicaat dat de Waddenzee zo’n grote natuurwaarde heeft voor de wereld dat deze bescherming verdient en voor toekomstige generaties behouden moet blijven.Volgens Unesco is het waddengebied om drie redenen uniek. Ten eerste omdat het gebied verschillende soorten leefomgevingen kent: het huisvest tienduizend soorten land- en waterdieren en er verblijven jaarlijks tien tot twaalf miljoen trekvogels. Ten tweede laat de Waddenzee ook 'op een indrukwekkende' manier zien hoe natuur, planten en dieren zich steeds aanpassen aan wisselende landschappen. Tenslotte vertelt de Waddenzee over de geschiedenis van de aarde.Op de werelderfgoedlijst staan momenteel 878 gebieden. Daarvan zijn er 199 natuurgebieden en 25 een combinatie tussen natuur en cultuur.

Scheepsarrangementen amsterdam Scheepsarrangementen friese binnenwateren Scheepsarrangementen droogvallen op t wad

IJsselmeer
Het IJsselmeer is het meer dat ontstond door afdamming van een deel van de Zuiderzee met de Afsluitdijk (gereed in 1932). Het andere deel van de vroegere Zuiderzee is nu deel van de Waddenzee.
Het IJsselmeer is het grootste zoetwatermeer in West-Europa. Het gebied is internationaal als Wetland erkend en is tevens Vogelrichtlijngebied. Naast de ecologische waarde door de grote rijkdom aan natuur is het IJsselmeer ook landschappelijk, cultuurhistorisch en economisch van groot belang. Zowel nationaal als internationaal worden deze waarden onderkend.Het heeft een oppervlakte van 1100 km². Het diepste punt, de val van Urk, bevindt zich bij (5,5 meter beneden NAP).

Markermeer

Het Markermeer is een 700 km2 groot meer gelegen tussen Noord-Holland, Flevoland en het Noordelijk IJsselmeerI. Het meer is op de meeste plaatsen 2 tot 4 meter diep en is genoemd naar het schiereiland Marken, in het zuidwesten van het meer. Oorspronkelijk was dit water onderdeel van de Zuiderzee. In het kader van de plannen ontwikkeld door ir. Cornelis Lely, werd eerst de Afsluitdijk (1932) aangelegd waardoor het IJsselmeer ontstond. Daarna werden de polders Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland aangelegd. Als laatste was de "Markerwaard" aan de beurt. Begonnen werd met de bouw van de Houtribdijk of "Markerwaarddijk" (1976) die Lelystad met Enkhuizen verbindt (de N302). Hierdoor is het Markermeer van het IJsselmeer gescheiden.

Friese binnenwateren Nationale parken

De natuur is in Friesland altijd om de hoek. Er zijn maar liefst vier nationale parken: Lauwersmeer, Schiermonnikoog, het Drents-Friese Wold en de Alde Feanen. Ieder gebied heeft heel eigen karakteristieken. En het mooie is, u kunt er zo van genieten. De parken zijn namelijk toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Ook watersport is soms mogelijk, bijvoorbeeld in het Lauwersmeer gebied en de Alde Feanen.

Nationaal Park De Alde Feanen

Neem ook de verrekijker mee naar de moerassige Alde Feanen in het hart van Friesland. U kunt hier de blauwborst of bruine kiekendief tegenkomen. En dat zijn nog maar twee van de meer dan honderd soorten broedvogels. De Alde Feanen bevindt zich in het centrum van Friesland, rond het watersportdorp Earnewâld. Hier vindt u het bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen, de landschapsexpositie over Fryslân en het nieuwe Frysk Lânboumuseum geopend. De drie aansprekende attracties zijn gevestigd onder één dak op een unieke locatie, 'Nationaal Park De Alde Feanen'.

Nationaal Park Lauwersmeer
Wateren, graslanden, bossen en zandplaten kenmerken het weidse Lauwersmeergebied op de grens van Friesland en Groningen. Wandelaars, fietsers en watersporters vinden het hier heerlijk. Het Lauwersmeer is gelegen in het noorden van Friesland, tegen de provincie Groningen. De natuur in dit gebied is zo bijzonder, dat het is uitgeroepen tot Nationaal Park. Er is veel te ontdekken; bijzondere bloemen, geweldige hoeveelheden vogels en prachtige vergezichten.

Nationaal Park Schiermonnikoog

Het hele eiland maakt deel uit van dit Nationale Park. De natuur wordt dan ook het hele jaar door beschermd, zodat de inwoners en toeristen het hele jaar door kunnen genieten van het eiland. Jaarlijks komen er ongeveer 300.000 toeristen naar Schiermonnikoog, een eiland waar de natuur (bijna) overal vrij toegankelijk is. Schiermonnikoog is één van de vijf Waddeneilanden.

Schilderachtige steden en dorpen

In contrast met de moderne jachthavens Lelystad, Muiden in de provincie Flevoland staan de pittoreske en lieflijke dorpjes en steden aan de Friese - en Noord-Hollandse kust, en kunt u de sfeer van vroeger tijden nog proeven.

Lemmer
De ligging van Lemmer aan het IJsselmeer en de Friese meren, de vele winkeltjes, café's en restaurants maken Lemmer tot een gezellige en levendige haven. Vrachtschepen en pleziervaart passeren de Prinses Margriet sluis, de poort tussen het IJsselmeer en de Friese Meren. Vanuit Lemmer wordt ook het Friese water op peil gehouden, door de grootste nog in werking zijnde stoomgemaal van Europa.

Urk

Meer dan duizend jaar lag Urk rondom in het water. Deze binnenzee veranderde met een zekere regelmaat van naam. Zo heette het Flevomeer, Almere en in een later stadium Zuiderzee en recentelijk IJsselmeer. Urk, een oude keileembult in de voormalige Zuiderzee.

Lelystad

Lelystad is de hoofdstad van de provincie Flevoland. Zij is genoemd naar ingenieur Cornelis Lely, de geestelijke vader van de ijsselmeerpolders en de afsluitdijk. Lelystad is nog jong: pas in 1965 is begonnen met de bouw. Het is een zeer moderne stad, die alles biedt wat men van een provinciehoofdstad verwachten mag. Bijzonder bezienswaardig zijn het Nieuw Land Poldermuseum aan de oostvaardersdijk bij de Houtribsluizen (tevens scheeparcheologisch museum) en de daarnaast gelegen Batavia werf. En natuurlijk winkelen in outlet-paradijs Batavia-stad

Enkhuizen
Op circa 12 mijl van Lemmer ligt Enkhuizen. Enkhuizen heeft haar welvaart te danken aan de Zuiderzee in de Gouden Eeuw. In het monumentale centrum is nog steeds veel terug te vinden dat herinnert aan de VOC periode, zoals de 16e eeuwse Drommedaris. Naast de historische binnenstad toont ook het Zuiderzeemuseum een beeld van het leven en verleden aan zee.

Medemblik

Medemblik is de kleinste, maar ook de oudste stad van West-Friesland aan het IJsselmeer. Naast de toeristische- en recreatieve functie geniet Medemblik naam op het gebied van de zeilwedstrijdsport. Jaarlijks vinden er diverse zeilevenementen plaats met deelname uit de hele wereld. De spa-regatta is één van de jaarlijks terugkerende evenementen. Daarnaast zijn er gedurende de zomermaanden diverse evenementen in de historische binnenstad. Kasteel Radboud, het nederlands stoommachinemuseum, het bakkerijmuseum, meelmolen de Herder, de bonifaciuskerk en de stoomtram Hoorn-Medemblik maken deel uit van de vele bezienswaardigheden die Medemblik rijk is.

Den Oever / Wieringen

Sinds 1924 is Wieringen geen eiland meer, maar heeft nog wel die sfeer. Het is nu omsloten door de Afsluitdijk, de Amsteldijk en de polder Wieringermeer. In dit gebied ligt ook nog de enige Wierdijk van het land. Den Oever is bekend van de garnalenvangst en ligt zowel aan het IJsselmeer als de Waddenzee.
Bij het droogvallen van het Wad landen hier veel vogels, zoals in het natuurgebied Vatrop.

Makkum

Makkum zou zonder twijfel de 12de stad kunnen zijn in de provincie Friesland. Makkum heeft een stedelijke structuur uit de eerste helft van de 17e eeuw met statige koopmanshuizen en rijk versierde woningen. Door haar ligging aan de kust was Makkum van oudsher een haven- en vissersplaats en het centrum van de aardewerk-industrie. Bezoekt u het aardewerk-museum.

Workum

Workum is één van de mooiste Friese stadjes. Er is nog veel goed bewaard cultuurschoon en er zijn vele gezellige winkeltjes in het centrum van Workum te vinden. Natuurlijk is het bekende Jopie Huisman Museum een must.

Hindeloopen

De houten bruggen over smalle grachtjes geven de stad Hindeloopen een bijzondere sfeer. In deze Friese stad (één van de Friese elfsteden) doet nog veel herinneren aan de glorietijd die Hindeloopen beleefde in de 17e en 18e eeuw. Er werd toen een levendige handel gedreven met Noorwegen, de Oostzeelanden en Rusland. In de smalle straatjes staan nog steeds enkele kapiteinshuizen met kleine ankers op de gevel, als teken dat de schipper nog vracht kon aannemen. In het vroegere stadhuis is het museum 'Hidde Nijland Stichting' gevestigd, waar u kennis kunt maken met de typische Hindelooper cultuur.

Stavoren
Stavoren is de oudste van alle Friese elf steden. Wat nu een leuk en gezellig watersportstadje is, was vroeger een drukke en actieve handelstad. Er werd handel gedreven via de Oostzee en de Rijn. Omstreeks 1385 werd Stavoren een Hanzestad. Maar het rijke Zuiderzeestadje heeft ook veel tegenspoed gehad; verdwijning van de haringvangst, verovering door de Vetkopers en grote branden. De grootste tegenslag is verwoord in de legende van het Vrouwtje van Stavoren. Nu hebben de handelschepen plaats gemaakt voor de pleziervaart. In het seizoen passeren vele schepen de sluizen, om van de Friese meren naar het IJsselmeer te gaan of andersom.

Hoorn

De stad aan het IJsselmeer biedt een combinatie van oud en nieuw. Momumentale gevels vertellen de geschiedenis van de voormalige VOC stad. Het stratenpatroon is voor een groot deel intact gebleven en historische gebouwen zijn in de oude vorm bewaard gebleven. Hoorn kent maar liefst 300 monumenten. Rondom de havens is er van alles te vinden; een oude sluis, kaaspakhuizen en moderne jachthavens met alle voorzieningen. De aanlegsteiger “Het houten Hoofd”, nu veelvuldig gebruikt door de historische “chartervloot”, en de Hoofdtoren dateren uit de 17e eeuw. Rondom de haven zijn diverse terrasjes, restaurants en bankjes om naar de bedrijvigheid te kijken.

Volendam

Volendam is gebouwd langs de dijk en centraal in het dorp ligt een klein haventje. Van oudsher is het een vissersplaats aan het Markermeer en nog steeds wordt hier vis in alle soorten aangeboden, vooral paling. Even achter de dijk ligt een ander Volendam met nauwe straatjes, vissershuisjes, het oude doolhof, smalle grachtjes en de klompen nog steeds voor de deur. Bij festiviteiten kleden veel inwoners zich nog steeds in Volendammer dracht, alsof de tijd heeft stilgestaan.

Monnickendam

Het kleine stadje aan de voormalig Zuiderzee herbergt een keur aan historische gebouwen als de St. Nicolaaskerk uit de 15e eeuw, de Speeltoren uit de 16e eeuw met een nog spelend carillion en veel gebouwen uit de 17e en 18e eeuw zoals het stadhuis en de Waag. Monnickendam is een plaats met rondom de havens diverse visrokerijen. Zowel historische schepen, zoal tjalken en klippers, als jachten vinden er volop aanlegplaatsen.

Marken

Tussen de Gouwzeen en het IJsselmeer ligt het voormalig eiland Marken, waar nog steeds een eilandsfeer overheerst, ook al is het nu verbonden met het vasteland door een dijk. In smalle straatjes staan de groene huizen op palen en werven. Op bijzondere dagen, zoals bij trouw en rouw wordt nog steeds de Marker klederdracht gedragen. In het museum wordt een beeld gegeven van het leven op Marken van vroeger en nu. Het houtsnijwerk van het eiland is zeer bekend en wordt gedemonstreerd bij de klompenmaker.

Amsterdam

Amsterdam is bekend vanwege een rijke historie alsmede door de internationale en gastvrije atmosfeer. Ongeveer 45 musea, waaronder het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum en het Anne Frank Huis, bieden een schat aan kunstwerken en historische bezienswaardigheden. Ook een rondvaart door de Amsterdamse grachten met honderden in de avonduren verlichte bruggen is aan te bevelen. Omringd door prachtige, stijlvolle gevels waant u zich in de tijd van de Amsterdams Gouden Eeuw.

Muiden
De grootste trekpleister van Muiden is het Muiderslot. Dit kasteel is ruim 700 jaar geleden gesticht door Floris V, een van de sleutelfiguren uit de Nederlandse geschiedenis. Was Muiden in de Middeleeuwen de voorhaven van de stad Utrecht, later werd het omgebouwd tot verdedigingswerk voor Amsterdam. Het beroemdste onderdeel van de Stelling van Amsterdam, het forteiland Pampus, ligt binnen de grenzen van Muiden. Eens was Pampus een machtig fort dat de monding van het IJ moest beschermen tegen vijanden. Tegenwoordig staat het fort open voor publiek.

© 2010 Scheepsarrangementen - Sitemap

Laat u email-adres bij ons achter zodat wij u regelmatig op de hoogte kunnen houden van o.a. onze lastminute acties.

Groepsaccommodatie
Heeft u een tijdelijk hotel nodig voor een groep mensen, denk bijvoorbeeld aan weekendje weg, beursbezoek, verbouwing, productie, gedetacheerden, etc.

Kijk dan op: www.hotelschepenholland.nl

De sensatie van het zeilen
Iedere zeiler kent dat gevoel van vrijheid als je op het water bent. Dat is op de door ons gecharterde schepen niet anders, alleen in nog wat sterkere mate. Door het authentieke model, de grootte van het schip en het hout, heb je de sensatie van het zeilen, maar daarnaast ook het gevoel een reiziger te zijn zoals op klassieke schepen die eeuwenlang over de hele wereld zeilden. Het is dat gevoel van vrijheid van reizen met de wind in de zeilen. Liggend op het zonnedek of zittend op het achterdek zie je de kustlijn aan je voorbij schuiven, het gevoel van oneindigheid, dat je niet weet waar je heen gaat, het geklapper van de zeilen, de robuustheid van het schip, de golven die komen en gaan, de schoonheid van de kust en de oneindigheid van de zee creëeren het ultieme gevoel van vrijheid...

Scheepsarrangementen collage links
www.scheepsarrangementen.nl
Voor informatie mail of bel +31 (0)6-44148959
Scheepsarrangementen collage rechts